การนำเครื่องดูดฝุ่นไปใช้งาน

การที่จะนำเครื่องดูดฝุ่นไปใช้งาน ใช่ว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วจะดูดได้หมด (คุณคิดผิด ในโลกปัจจุบันไม่มีอะไรที่แน่นอนและ 100%) เนื่องจากเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่กักและเก็บฝุ่นมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน อาคาร สำนักงาน คาร์แคร์ และอื่นๆ เป็นต้น สำหรับเครื่องดูดฝุ่นที่ทางบริษัท แมกซ์เคลน จำกัด จะได้ขอนำเสนอนั้น เป็นเครื่องดูดฝุ่น ระบบดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสามารถดูดฝุ่นได้หลายประเภท ได้แก่ ฝุ่นแป้ง, ฝุ่นยา, ฝุ่นโลหะ, ฝุ่นซีเมนต์ และฝุ่นทั่วไปที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

เครื่องดูดฝุ่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม:
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำจัดฝุ่นทั่วๆไปหรือแม้แต่ฝุ่นที่เกิดจากสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ได้รับการสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม เนื่องจากฝุ่นที่เกิดเป็นปัญหามากที่สุด คือ ฝุ่นที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 0.5 ไมครอนลงมา โดยที่ตาเปล่ามองไม่เห็น ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น จะประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญ 4 ส่วน คือ
  • ชุดดูดฝุ่น
  • ชุดกรองฝุ่น
  • ชุดกักเก็บฝุ่น
  • อุปกรณ์ดูดฝุ่น
การทำงานของเครื่องดูดฝุ่นโดยทั่วไป เมื่อชุดดูดฝุ่นทำงาน ทำให้เกิดแรงดูดขึ้น โดยที่แรงดูดนี้จะดูดผ่านชุดกรองฝุ่น ในกรณีที่มีการดูดฝุ่นเข้ามาฟิลเตอร์จะทำหน้าที่กรองโดยที่ฝุ่นไม่สามารถผ่านไปได้ (ความสามารถนารกรองขึ้นของฟิลเตอร์ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของฟิลเตอร์แต้ละชนิด) ฝุ่นที่ถูกกรองจะตกลงสู่ถังบรรจุฝุ่นที่อยู่ด้านล่าง และที่ต้นทางหรือท่อดูดสามารถต่อสายดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์แต่ละชนิดตามคามเหมาะสมกับงาน
  1. 1 A pocket filter Dustmaster,as pat of a centralized ducting system,is extremely fit for the extraction of fine dust particles in the paper,cardboard, wood,metal and food industry.
  2. 2Processing suction with a stationary industrial vacuum cleaner ks, 5.5 kw in a food company
  3. 3A high vacuum dedusting system with pipes in different floors of the industrial building for floor and machine cleaning.
  4. 4 The industrial vacuum cleaner type C335 for general cleaning in the industry, is also suitable for small centralized system.
  5. 5 The industrial vacuum cleaner type C335 for general cleaning in the industry, is also suitable for small centralized system.
  6. 6 A centralized vacuum system for the extraction of large quantities of dust in the food industry.