บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2536 โดยกลุ่มคนไทย และต่างชาติ ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาทและในปี พ.ศ. 2538 บริษัท แมกซ์เคลน จำกัด เริ่มต้นผลิตเคมีภัณฑ์
ทำความสะอาด

บริษัท แมกซ์เคลน จำกัด เป็น บริษัทฯ ในกลุ่มไทยแมกซ์แวล ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ความสะอาดในงานอุตสาหกรรมและงานพาณิชยกรรม ในประเทศไทย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536
โดยกลุ่มคนไทยกับชาวต่างชาติ โดยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท

โดย บริษัทฯ เป็นผู้นำในการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จากยุโรป ซึ่งสินค้าที่นำเข้ามาล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้เลือกหลายประเภท ครบทุกความต้องการ และมีอะไหล่ในสต็อกไว้รองรับการบริการหลังการขาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดหลายชนิด โดยในระยะแรกกลุ่มลูกค้า เป้าหมายของเรา คือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม จากประสบการณ์กว่า 10 ปี บริษัทได้พัฒนาและคิดค้น กระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเรามีการขยายตลาดสู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

“ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ
โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ให้ตอบสนองต่อข้อกำหนดและเป้าหมาย
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ”