“Maxklen” Support
เครื่องจ่ายเคมีอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานพร้อมการบริการหลังการขาย โดยเจ้าหน้าที่เทคนิคมีความเชี่ยวชาญ ด้านงานซักรีด
“Maxklen” Support
เครื่องจ่ายเคมีอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานพร้อมการบริการหลังการขาย โดยเจ้าหน้าที่เทคนิคมีความเชี่ยวชาญ ด้านงานซักรีด
LAUNDRY
บริษัท แมกซ์เคลน จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ด้านซักรีด ด้วยมาตรฐานสากล และการใช้อุปกรณ์เครื่องจ่ายน้ำยาเคมีอัตโนมัติให้กับงานซักรีด ตามสถาบันต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงพยาบาล โรงซักผ้าอุตสาหกรรม โรงแรม เป็นต้น

โดยที่ทาง บริษัท แมกซ์เคลน จำกัด ได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , การใช้อุปกรณ์เครื่องจ่ายน้ำยาเคมีอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านเทคนิค พร้อมให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานซักรีด สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจจากลูกค้าได้

บริษัท แมกซ์เคลน จำกัด มีเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานซักรีด ซึ่งได้รับการฝึกอบรมมา เป็นอย่างดี โดยทางบริษัท แมกซ์เคลน จำกัด มีผลิตภัณฑ์ด้านซักรีด และเครื่องจ่ายน้ำยาเคมีอัตโนมัติพร้อมทั้งสูตรการซักผ้า ตามลักษณะงานซัก / เครื่องซักผ้าของลูกค้า โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก


ข้อดีของการใช้เครื่องควบคุมการจ่ายน้ำยาอัตโนมัติกับผลิตภัณฑ์ซักผ้า

 • ความสะดวกสบายในการใช้งาน
 • สามารถควบคุบค่าใช้จ่ายของเคมีได้ โดยโปรแกรมการซักผ้า ถูกต้องและแม่นยำ
 • ลดความชำรุด และ เสียหายของผ้า (ผ้าด่าง ผ้าเปื่อย)
 • ลดจำนวนผ้าที่ต้องนำกลับมาซักใหม่
 • ลดความผิดพลาดในการทำงานในส่วนของคน (ตัก ตวง เคมีใส่เครื่อง)
 • ประหยัดน้ำ, ประหยัดเวลา, ประหยัดพลังงาน
 • ลดความเสียหาย สิ้นเปลืองจากตกหล่นของเคมีชนิดผงซักผ้า
 • ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
 • ลดปัญหาเรื่องฝุ่นของผ้า ฝุ่นจากผงซัก จะมีปริมาณที่น้อยลง
 • มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างของ คลอรีนบนผ้า สะอาดปลอดภัยได้มาตราฐาน
 • สามารถเลือกโปรแกรมการซักผ้าได้ตามชนิดของผ้า (ผ้าสี, ผ้าขาว, ผ้าสกปรกมาก, ผ้าสกปรกน้อย)
 • เครื่องควบคุมสามารถตรวจสอบการใช้งาน, การซัก, จำนวนผ้าที่ซักและจำนวนเคมีที่ใช้ในแต่ละโปรแกรม
 • มีสรุปผลการใช้งานในแต่ละเดือน
 • สะอาดปลอดภัย ผ้าซักได้ตามเวลา หมดปัญหาเรื่องผ้าตกค้าง
 • มั่นใจได้ว่าผลงาน คุณภาพผ้าได้มาตราฐานทุกครั้ง

บริการของบริษัท

บริษัทสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาบริการและทดสอบผลการใช้งานของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ติดตั้งอย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามการร้องขอของหน่วยงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่เข้ามาบริการ และ รายงานผลให้ผู้รับบริการทราบทุกครั้ง
 • บริษัทมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ เทคนิคด้านเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่สามารถปรับตั้งโปรแกรม ซ่อมบำรุง แนะนำขั้นตอนการใช้งานอย่างถูกวิธี (บริการตรวจเช็ดเครื่องซัก เครื่องล้างจาน)
 • ทดสอบน้ำที่ใช้ในการซักผ้าเพื่อทดสอบหาความกระด้าง เหล็ก คลอรีน หรือสารประกอบอื่นๆที่มีผลต่อ การซักผ้า
 • มีการทำรายงานสรุปการใช้เคมีภัณฑ์และจำนวนการใช้ งานในแต่ละเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • น้ำหนักของจำนวนผ้าแต่ละชนิดที่ใช้ในรอบเดือนนั้นๆ
  • จำนวนเคมีภัณฑ์แต่ละชนิดที่ใช้ในรอบเดือนนั้นๆ
  • ค่าใช้จ่ายเคมีภัณฑ์ต่อผ้าที่ซักเป็นกิโลกรัม
 • บริษัทสามารถจัดทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าได้ตามความเหมาะสม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เพื่อเป็นการประกันว่าหน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • เปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและค่าบริการ
 • ทำให้สามารถปรับสูตรเคมีการซักผ้าให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในขณะนั้นเป็นผลให้ผลการซักสะอาดและ ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เพื่อจะได้มองเห็นศักยภาพของการดำเนินงานโดยรวม ของงานบริการ
 • เพื่อได้ทราบถึงปริมาณของผ้าแต่ละชนิดที่ซักในแต่ละรอบเดือนนั้นๆซึงซักผ่านเครื่องแต่ละเครื่อง
 • เพื่อจะได้ทราบถึงต้นทุนการซักผ้าต่อกิโลกรัม
 • เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดการสูญเสีย และเพื่อให้เกิดความคุมค่าต่อการใช้งาน