ระบบเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
เมื่อท่านมีปัญหา ทางแมกซ์เคลนมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะให้บริการทางอย่างเต็มที่
แมกซ์เคลนมุ่งมั่นให้ความสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพสูงสุด และยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการอย่างเต็มที่พร้อมกับทีมงานที่ผ่านการอบรมทุกปี ซึ่งเราเป็นผู้นำเข้าโดยตรงและผลิตเองเรายังมีลูกค้าทั่วทุกจังหวัด ท่านจึงไว้วางใจได้ว่า ทีมงานแมกซ์เคลนพร้อมที่ให้บริการท่านได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว
งานบริการ
  1. ให้คำปรึกษาในการเลือกใช้งาน แมกซ์เคลนพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและแนะนำในการเลือกใช้งาน เพื่อให้เหมาะกับงานและได้ประสิทธิภาพของท่านได้มากที่สุด ซึ่งจะมีทีมงานด้านวิศวกรรมทางเทคนิคเข้าไปพบวัดพื้นที่หน้างานจริง เพื่อนำกลับมาทำแบบแปลนในการนำเสนอให้ทางท่านพิจารณาและได้มองเห็นภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  2. การวางแผน แมกซ์เคลนพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการวางแผนในโครงการต่างๆ และพร้อมที่จะเสนอในความจำเป็นที่จะทำให้ท่านลดต้นทุน,ประหยัดพลังงาน,คุณภาพสินค้าที่ผลิตดีขึ้น,ความปลอดภัยและได้ใช้อุปกรณ์ที่ท่านควรจะมีไว้เพื่อเป็นการรณรงค์ในด้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. สายด่วน แมกซ์เคลนเป็นมืออาชีพและความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่สายด่วนของเรามีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำผ่านช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เงื่อนไขสัญญาการบริการ แมกซ์เคลนพร้อมที่จะให้บริการท่านอย่างเต็มที่ โดยมีการรับประกันต่างๆ ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันเช่นมีการตรวจเช็คระบบการดูดฝุ่น,ชุดฟิวส์เตอร์,ระบบเขย่าฝุ่น,โครงสร้างเครื่องและระบบไฟฟ้าทีใช้ในเครื่องทั้งหมดและมีขบวนการทำสัญญาการบริการหลังจากที่หมดการรับประกันแล้วด้วย
  5. บริการอบรมทางด้านเทคนิค แมกซ์เคลนมีทีมงานในการอบรมทางด้านเทคนิคการใช้งานให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน เพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และวิธีการในการบำรุงรักษาเบื้องต้นให้ได้มากและมีประสิทธฺภาพมากที่สุด
  6. บริการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพทุกผลิตภัณฑ์ แมกซ์เคลนยินดีที่จะให้บริการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์,ระบบท่อดูดฝุ่น,ระบบท่อเติมอากาศและระบายอากาศของท่านที่มีใช้อยู่ โดยมีช่างและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญมีคุณภาพพร้อมทั้งมีเครื่องมืออันทันสมัยพร้อมอะไหล่บริการครบครัน