11.08.2017
เข้าร่วมสมาคมแม่บ้านพม่า AMH - ตั้งแต่ปีพศ. 2557
งานสมาคแม่บ้านพม่า AMH - ตั้งแต่ปีพศ. 2557 ที่ CHATRIUM HOTEL  สนับสนุนโดย RYU Servicer Co.,LTD