บริษัท แมกซ์เคลน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ซักรีด LAUNDY พร้อมให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหางานซักรีดอย่างมืออาชีพ“Maxklen” เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ด้านซักรีดด้วยมาตราฐานสากลและใช้อุปกรณ์,เครื่องจ่ายเคมีอัตโนมัติใช้กับงานซั กรีด ตามสถาบันต่างๆเช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงซักผ้าอุตสาหกรรม โรงอุตสาหกรรม เป็นต้น

“Maxklen” มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจ่ายเคมีอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่อง มีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านเทคนิคพร้อมให้คำปรึกษาอบรม Training โดยผู้เชียวชาญด้าน LAUNDY และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานซักรีด สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความพึ่งพอใจจากลูกค้าได้

“Maxklen”
มีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

“ให้การบริการหลังการขาย” ผลิตภัณฑ์ด้านซักรีดและเครื่องจ่ายเคมีอัตโนมัติ พร้อมทั้งสูตรการซักผ้าตามลักษณะงานซัก เครื่องซักผ้าของลูกค้าโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
 1. 1 Controller
  เครื่องควบคุมโปรแกรมเคมีซักฟอก
  -สามารถเลือกโปรแกรมการซักใช้ตรงตรงกับชนิดผ้า
  -ตัวโปรแกรมสูงสุดถึง 20 โปรแกรม
  -สามารถบันทึกข้อมูลการซักได้และรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือน
 2. 2 FEED
  เครื่องจ่ายเคมีซักฟอกอัตโนมัติ
  -อุปกรณ์แข็งแรงทนทาน
  -สามารถทำงานได้สูงสุด 8 ชนิดเคมีภัณฑ์ต่อกนึ่งเครื่องซัก
  -ควบคุมการจ่ายน้ำยาที่แม่นยำ
 3. 3 Maxwash "Liquid Alkaline" ผลิตภัณฑ์เสริมการซักสูตรเข้มข้น
  -เคมีภัณฑ์ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
  -ช่วยแก้ปัญหาตามหน่วยงานแผนกซักฟอกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามมาตราฐาน
 4. 4 Maxwash "Liquid Sour"
  -เคมีภัณฑ์ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
  -ช่วยแก้ปัญหาตามหน่วยงานแผนกซักฟอกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามมาตราฐาน
 5. 5 Max White ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว “แมกซ์ไวท์”
  -เคมีภัณฑ์ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
  -ช่วยแก้ปัญหาตามหน่วยงานแผนกซักฟอกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามมาตราฐาน
 6. 6 Max White Color ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว,ผ้าสี “แมกซ์ไวท์คัลเลอร์”
  -เคมีภัณฑ์ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
  -ช่วยแก้ปัญหาตามหน่วยงานแผนกซักฟอกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามมาตราฐาน
 7. 7 Maxwash "Liquid Detergent" ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อง “ลิควิดดีเทอร์เจน”
  -เคมีภัณฑ์ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
  -ช่วยแก้ปัญหาตามหน่วยงานแผนกซักฟอกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามมาตราฐาน
 8. 7 Hi Soft ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม สีขาว
  -เคมีภัณฑ์ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
  -ช่วยแก้ปัญหาตามหน่วยงานแผนกซักฟอกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามมาตราฐาน
 9. 9 Maxwash "Napkin" ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมันผ้า “แนปกิ้น”
  -เคมีภัณฑ์ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ
  -ช่วยแก้ปัญหาตามหน่วยงานแผนกซักฟอกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามมาตราฐาน