MR.Max MK18
เครื่องขัดพื้น MR.MAX Mk18
รายละเอียดสินค้า
เครื่องขัดพื้นแบบสวิง เป็นเครื่องขัดพื้นที่มีขนาดเล็กสุด มีใช้กันทั่วไป ลักษณะการทำงานต้องควบคุมบังคับจากผู้ใช้งานและแกว่งสวิงไปมา ซ้าย-ขวา เครื่องชนิดนี้ควรใช้ควบคู่กับเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำเพื่อให้การทำงานได้เร็วขึ้น และสามารถใช้ซักพรมขนอ่อนเพื่อซักพรมได้ ขนาดมีตั้งแต่ 14นิ้ว จนถึง 20 นิ้ว 
For Business

ข้อมูลการดาวน์โหลด

กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดไฟล์