26.09.2016
การอบรม ซักผ้าอย่างมืออาชีพ และความปลอดภัยในงานซักรีด
การอบรม ซักผ้าอย่างมืออาชีพ และความปลอดภัยในงานซักรีด ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี