04.03.2016
อบรม LAUNDY ให้แก่โรงแรมลองบีช ธารามันตรา ชะอำ
บริษัท แมกซ์คลน จำกัด ได้จัดงานอบรม งานด้านซักรีดให้แก่ โรงแรมลองบีช ธารามันตรา ชะอำ ประจำทุกๆปี เมื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานซักรีด ให้ใช้อุปกรณ์ซักรีด เคมีซักรีด ได้อย่างถูกต้องและได้คุณภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้นทุนเป็นหลัก